Zarząd Prima Moda SA zawiadamia, iż aktualnie prowadzi z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w którym posiada wielocelowy limit kredytowy, zaawansowane rozmowy odnośnie przedłużenie obowiązującej strony umowy na okres co najmniej 12 miesięcy. Dotychczasowe przedłużenie miało na celu dać stronom dodatkowy czas na uzgodnienie warunków negocjowanego przedłużenia.