Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Rada Nadzorcza spółki, na posiedzeniu w dniu 15.07.2015 r, wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego Spółki Prima Moda S.A za 2015 rok. Wybrano PKF Consult Sp z o.o.z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6 lok 1B, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 477. PKF Consult Sp z o.o. przeprowadziła w Spólce przegląd oraz badanie sprawozdań w 2014 roku. W latach poprzednich spółka korzystała z usług firmy PKF Audyt Sp z o.o., (podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548), która należała do grupy kapitałowej PKF Consult.