Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Moda S.A.w dniu 8.07.2015

Załącznik:WZA – Treść podjętych uchwał