Zarząd Prima Moda zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego ustalony został górny limit wierzytelności na kwotę 3.000.000 PLN. Umowa została przedłużona do 16 maja 2016 roku. Pozostałe podstawowe warunki pozostają bez zmian. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki.