Zarząd Prima Moda S.A podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
Raport za Q 4/2014 – 2 marca 2015
Raport za Q1/2015 – 15 maja 2015
Raport za Q 2/2015 nie bedzie publikowany, zgodnie z par 101 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Raport za Q 3/2015 – 16 listopad 2015
Raport za I półrocze 2015 P/2015 – 31 sierpnia 2015
Raport roczny za 2014 R/2014 – 30 kwiecień 2015