Zgodnie z par 103 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(…), zarząd Prima Moda S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za 2014 rok. Raport zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2014 roku (poprzedni termin 01 września 2014 RB 2/2014).