Zarząd Spółki Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 roku, podjął uchwałę o udzieleniu z dniem 30 czerwca 2014 roku Prokury Łącznej z Prezesem Zarządu, Panu Piotrowi Miednikowi. Pan Piotr Miednik związany jest z Prima Moda SA od 2009 roku, obecnie zajmuje stanowisko Dyrektor Finansowy (Finance Director). W spółce zaczynał jako Analityk Finansowy, aby następnie awansować kolejno na Controller Finansowy, a następnie Manager Finansowy. Pan Piotr Miednik jest absolwentem jednej z najlepszych uczelni biznesowych: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (kierunek Finanse) oraz studiów podyplomowych "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie jako Analityk zdobywał w renomowanych instytucjach finansowych (Deutsche Bank Polska SA, BRE WM SA oraz WDM SA). Uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez BIG4.
Pan Piotr Miednik nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Miednik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.