Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 16 czerwca 2014 roku. 
Załącznik:
1. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów