Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2014.
Załącznik:
1. Treść podjętych uchwał – 16.06.2014.