Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza spółki, przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności za 2013 rok, zawierające także zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Rada Nadzorcza zatwierdziła projekty uchwał na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 16.06.2014
Załączniki:
1. Projekty uchwał 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r