Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w dniu 17 marca 2014 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej spółki, następujące osoby:

  • Pan Tomasz Bistulas
  • Pan Jarosław Jakubowski
  • Pan Bartosz Plesiak
  • Pan Alfredo Sorvillo

Zyciorysy członków Rady Nadzorczej podaje sie w załączniku do niniejszego raportu Życiorys członków Rady Nadzorczej

Zyciorysy_RN_2014.pdf