Raport bieżący nr 24/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w raporcie okresowym za drugi kwartał 2008 roku, znałazł sie błąd. W rachunku zysku i strat zamienione zostały wartości z dwóch rubryk znajdujących się w kolumnie dotyczącej danych za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008.
było: koszty sprzedaży (-) 1677 koszty ogólnego zarządu (-) 5269
powinno być: koszty sprzedaży (-) 5269 koszty ogólnego zarządu (-) 1677
Szczegółowa informacja dotycząca korekty znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki: Korekta raportu Q 2 2008 Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu