Raport bieżący nr 12/2008

Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26.05.2008 Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść sprawozdania Rady Nadzorczej PRIMA MODA S.A. z działalności w 2007 roku, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 26.05.2008 roku.
Załączniki:
Sprawozdanie rady nadzorczej: Pobierz plikUchwała nr 1/05/2008 Rady Nadzorczej: Pobierz plik

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-05-26 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-05-26 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka