Zarząd Prima Moda S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisane egzemplarze aneksów z dnia 20.09.2013, do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie (ul.Grzybowska 53/57), o wielocelowy limit kredytowy do łacznej maksymalnej wysokosci 5.000.000 PLN, oraz umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych do łacznej wysokości 10.000.000 PLN. Obie umowy zostały przedłużone do 30.09.2014. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększona o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na środkach obrotowych. Warunki obu umów nie odbiegaja od standartów w umowach tego rodzaju. Kryterium uznania umów za znaczące, jest przekroczenie 10% kapitałów własnych spółki.