Zarząd Prima Moda S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Noble Funds Towarzystwo funduszy inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Domaniewska 39, , iż w wyniku sprzedaży w dniu 8 sierpnia 2013 roku akcji spółki, łaczny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund 2DB Funduszu Inwesstycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zbyciem akcji wymienione fundusze posiadały 344199 akcji Spółki, co stanowiło 10,76 % kapitału zakładowego Spółki, dające 344199 głosów z tych akcji tj 7,17% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie fundusze posiadają 164199 akcji Spółki, co stanowi 5,13% kapitału zakładowego Spółki, dające 164199 głosów z tych akcji tj. 3,42% w ogólnej liczbie głosów.