Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A z siedziba we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 27.06.2013 r., wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.