W dniu 9.05.2013 roku Rada Nadzorcza Prima Moda S.A podjęła uchwały dotyczące powołania Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję. W skład trzyosobowego Zarządu weszli dotychczasowy Prezes p. Dariusz Plesiak, oraz pełniące dotychczas funkcje wiceprezesów p. Renata Jankiewicz – Plesiak oraz p. Katarzyna Butwicka. Życiorysy członków Zarządu zawiera załacznik do niniejszego raportu. Życiorysy członków Zarzadu.pdf