Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku:

Podstawa prawna: art 65 ust 1 Ustawy o ofercie-wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci

Raporty bieżace:

1/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2011 roku (18.01.2012)

2/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (18.01.2012)

3/2012 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelnosci i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (12.04.2012)

4/2012 Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2011 rok (23.04.2012)

5/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04.06.2012 (09.05.2012)

6/2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalnosci w 2011 roku (29.052012)

7/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 04.06.2012 – treśc podjętych uchwał (05.06.2012)

8/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych conajmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 04.06.2012 (05.06.2012)

9/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2012 rok (06.06.2012)

10/2012 Korekta RB 7/2012 z dnia 05.06.2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 04.06.2012 – tresc podjetych uchwał (15.06.2012)

11/2012 Zmiana terminu publikacji okresowego raportu pólrocznego za 2012 rok (10.08.2012)

12/2012 Znaczace umowy z bankiem PKO S.A. o wielocelowy limit kredytowy oraz ustanowienia zastawu rejestrowego (21.09.2012)

13/2012 Znaczaca umowa z Raiffesen Bank Polska S.A. – aneks do umowy zastawu rejestrowego (05.12.2012)

Raporty okresowe:

Raport kwartalny Q4/2011 (29.02.2012)

Raport kwartalny Q1/2012 (15.05.2012)

Raport kwartalny Q3/2012 (14.11.2012)

Raport półroczny P 2012 (14.08.2012)

Raport roczny R 2011 (26.04.2012)

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomosci są dostępne na stronie internetowej www.primamoda.com.pl