Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załaczeniu treśc podjętych w dniu 04 czerwca 2012, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prima Moda Spółka Akcyjna Treść podjętych uchwał 2012