Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło w dniu 27.05.2013 roku uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. W skład Rady wchodzą: Pan Krzysztof Kmieciak Pan Arkadiusz Pasak Pan Andrzej Borla Pan Maciej Magnowski Pan Pasquale Lupoli Zyciorysy_czlonkow_Rady_Nadzorczej_PM