Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał w dniu 27.05.2013, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. Treść podjętych uchwał