Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2011 roku:
Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci:
Raporty bieżace:
1/2011 Zmiana adresu spółki (05.01.2011)
2/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2010 roku (28.01.2011)
3/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (28.01.2011)
4/2011 Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 06.06.2011 (11.05.2011)
5/2011 Zmniejszenie udziału ponizej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki publicznej (25.05.2011)
6/2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalnosci w 2010 roku (30.05.2011)
7/2011 Zwrot podatku VAT oraz CIT za wydatki zwiazane z debiutem giełdowym Prima Moda S.A w 2007 roku (02.06.2011)
8/2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.06.2011 – tresc podjetych uchwał (06.06.2011)
9/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 06.06.2011 (06.06.2011)
10/2011 Wybor podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok (09.06.2011)
11/2011 Znaczace umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy zwiększajacy limit wierzytelnosci i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (13.06.2011)
12/2011 Zmniejszenie udziału ponizej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki (12.07.2011)
13/2011 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (20.12.2011)
Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q4/2010 (01.03.2011)
Raport kwartalny Q1/2011 (16.05.2011)
Raport kwartalny Q3/2011 (14.11.2011)
Raport półroczny P za 2011 (31.08.2011)
Raport roczny R za 2010 (02.05.2011)
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomosci sa dostępne na stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl