Zarząd Prima Moda S.A informuje, ze w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Domaniewska 39 (NOBLE FUNDS TFI), iz w wyniku nabycia w dniu 13.12.2011 akcji Prima Moda S.A (Spółka), łaczny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego oraz Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarzadzanych przez NOBLE FUNDS TFI, przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed nabyciem akcji wymienione fundusze posiadały 198817 akcji Spółki, stanowiących 6,21% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 198817 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,14% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie wymienione fundusze posiadają 332550 akcji Spółki, stanowiacych 10,39% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 332550 głosów z tych akcji, co stanowi 6,93% w ogólnej liczbie głosów (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartosciowych na dzień 13.12.2011)