Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda S.A. podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 06 czerwca 2011 r.
Załączniki: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA