Zarząd Prima Moda S.A zawiadamia, że wyniku zakończonego postępowania z wniosku Prima Moda S.A przed Dolnośląskim Urzędem Skarbowym (dalej: DUS), w dniu 31.05.2011 Prima Moda S.A. otrzymała z DUS zwrot środków pieniężnych z tytułu nadpłat w podatkach VAT i CIT na łączną kwotę 241.604 PLN. Nadpłaty te dotyczyły wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem debiutu giełdowego w 2007 r., wcześniej zakwalifikowanych przez DUS jako wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów. Stwierdzenie przez Naczelnika DUS nadpłat oznacza, że Prima Moda S.A. stała się właścicielem ww. kwoty, zaś rozstrzygnięcie Naczelnika jest w tym zakresie definitywne.