Raport bieżący nr 2/2011

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku: Podstawa prawna: art 65 ust 1. Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości:

Raporty bieżące:
1/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (27.01.2010)
2/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku (27.01.2010)
3/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5 % głosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (10.02.2010)
4/2010 Korekta raportu Q za czwarty kwartał 2009 (09.03.2010)
5/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31.05.2010 (05.05.2010)
6/2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności w 2009 roku (07.05.2010)
7/2010 Wybór członków zarządu na kolejna kadencję (07.05.2010)
8/2010 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2010 (16.05.2010)
9/2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 31.05.2010 treść podjętych uchwał (31.05.2010)
10/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 31.05.2010 (o1.06.2010)
11/2010 Powołanie Rady nadzorczej na kolejna kadencję (02.06.2010)
12/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok (29.06.2010)
13/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (02.08.2010)
14/2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów w spółce publicznej Prima Moda S.A (16.08.2010)
15/2010 Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych (27.12.2010)

Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q4/2009 (01.03.2010)
Korekta raportu kwartalnego Q4/2009 (09.03.2010)
Raport kwartalny Q1/2010 (17.05.2010)
Korekta raportu kwartalnego Q1/2010 (18.05.2010)
Raport kwartalny Q3/2010 (15.11.2010)
Raport roczny R 2009 (30.04.2010)
Raport półroczny P 2010 (31.08.2010)
Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostepne na stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl