Raport bieżący nr 1/2011

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2011 z dnia 05 stycznia 2011 roku, z dniem 5 stycznia 2011 roku następuje zmiana adresu siedziby Spółki we Wrocławiu. Nowy adres siedziby Spółki pod Prima Moda S.A. to:

Ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że adresy e-mailowe i telefony nie ulegają zmianie