Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2010 rok. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17; podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu