Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Raporty bieżące:
1/2009 Informacja dotycząca częściowego odstępstwa od stosowania zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" (05.01.2009),
2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (26.01.2009),
2/2009 Korekta RB 2/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 (26.01.2009),
3/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku (26.01.2009),
4/2009 Zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 rok (23.02.2009),
5/2009 Zawarcie umowy znaczącej (12.03.2009),
6/2009 Zawarcie umowy znaczącej (20.03.2009),
7/2009 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w głosach ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A (26.03.2009),
8/2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (27.03.2009),
9/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (07.05.2009),
10/2009 Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2009 r. (15.05.2009),
11/2009 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A (22.05.2009),
12/2009 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności w 2008 roku (22.05.2009),
10/2009 Korekta raportu bieżącego nr 10/2009 (29.05.2009),
13/2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.05.2009 – treść podjętych uchwał (29.05.2009),
14/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 29 maja 2009 (29.05.2009),
15/2009 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 rok (05.06.2009),
16/2009 Zawiadomienie o przekroczeniu progu w głosach ogółem w spółce publicznej Prima Moda S.A (30.09.2009),
17/2009 Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A.- aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy kaucji (17.12.2009),
18/2009 Weryfikacja prognozy (31.12.2009),

Raporty okresowe:
Raport kwartalny Q 4/2008 (14.02.2009),
Raport kwartalny Q 1/2009 (15.05.2009),
Raport kwartalny Q 3/2009 (16.11.2009),
Raport roczny R 2008 (30.04.2009),
Raport półroczny P 2009 (31.09.2009),

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne stronie internetowej Spółki www.primamoda.com.pl

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu