Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. – aneks do umowy o limit wierzytelności i aneks do umowy kaucji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku oraz aneks do umowy kaucji z dnia 16 lutego 2009 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Na podstawie aneksów przedłużono umowę pomiędzy stronami do 31 stycznia 2011 roku i ustalono nowy ogólny limit wierzytelności do wysokosci 3.900.000 PLN oraz zmieniono kwotę kaucji stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności w Raiffeisen Bank Polska S.A do wartości 2.000.000 PLN. Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od standartów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR powiększoną o marżę banku. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu