Raport bieżący 15/2009
W dniu dzisiejszym, Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. w dniu 4.06.2009 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego za 2009. Wybrano PKF Audyt Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 548.