Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu wykaza akcjonariuszy posiadających akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 29 maja 2009
Załączniki: Wykaz akcjonariuszy Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu