Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:

Inne uregulowania
Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 21 maja 2009 roku Rada Nadzorcza Prima Moda S.A. dokonała oceny spółki oraz przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalnosci Rady Nadzorczej Prima Moda S.A. z działalności za 2008 rok, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej dotyczące WZA zwołanego na 29 maja 2009 roku, podjęte na posiedzeniu Rady w dniu 21 maja 2009 roku.
Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Załączniki: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r.Uchwały dot. WZA za 2008 r.