Raport bieżący nr 2/2008

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu 11 stycznia 2008 roku otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 04 lipca 2006 roku, z Raiffeisen Bank Polska S.A., będących zabezpieczeniem umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie zastawu rejestrowego na zapasach do wartości 4.950.000 PLN. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach tego rodzaju. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-01-11 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-01-11 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka