Zarząd Spółki Prima Moda S.A., na podstawie par. 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd GPW S.A. uchwały nr 1039/2007 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 20 grudnia 2007 r. w trybie zwykłym pod nazwą PRIMAMODA (w skrócie PMA) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPRMMD00012 i 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 20 grudnia 2007 rejestracji akcji serii C oraz oznaczenia ich kodem. Pierwsze notowanie akcji odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 20 grudnia 2007 r. Równocześnie Zarząd GPW S.A. podjął uchwałę nr 1038/2007 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowań 1.200.000 praw do akcji serii C. Dzień ostatniego notowania PDA został wyznaczony na 19 grudnia 2007 r.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-18 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-12-18 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka