PRIMA MODA:
Zatwierdzenie aneksu nr 4 do Prospektu

(Emitent – PAP – poniedziałek, 29 października 14:04)

Podstawa prawna: Inne uregulowaniaRaport bieżący nr 6/2007

W dniu 29 października 2007 r. PRIMA MODA S.A. powzięła informację o zatwierdzeniu przez KNF aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego. Aneks został opublikowany na stronach internetowych www.primamoda.com.pl i www.amerbrokers.pl

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-10-29 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-10-29 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka