PRIMA MODA S.A. – Złożenie aneksu do prospektu do KNF w związku z zamiarem przesunięcia terminu subskrypcji ( 2 / 2007 )

13:27 17.10.2007
Środa

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 2 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-10-17                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  PRIMA MODA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Złożenie aneksu do prospektu do KNF w związku z zamiarem przesunięcia terminu subskrypcji  
  Podstawa prawna                
  Inne uregulowania  
                         
  Treść raportu:                  
  Zarząd Prima Moda informuje, że zamierza przesunąć terminy subskrypcji i działań z nią związanych na okres późniejszy. W związku z tym w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony aneks do prospektu emisyjnego. Nowe terminy przekazane będą do publicznej wiadomości niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF aneksu, poprzez umieszczenie aneksu na stronach internetowych: www.primamoda.com.pl www.amerbrokers.pl