Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A informuje, że w raporcie okresowym za I kwartał 2010, opublikowanym dnia 17 maja 2010, w załączniku "Sprawozdanie finansowe Q I 2010", z przyczyn technicznych, nie zostało opublikowane w odpowiedni sposób "Sprawozdanie z sytuacji finansowej" (bilans), oraz "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych". W dokumencie "Sprawozdanie z sytuacji finansowej" nieujęta została cześć tabeli dotycząca aktywów. W "Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych" zdublowana została, bez naruszenia poprawności merytorycznej, część informacji zawartych w tabeli. W załączniku znajduje się szczegółowa informacja odnośnie korygowanych fragmentów "Sprawozdania finansowego Q I 2010".
Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Q1 / 2010