Raport bieżący nr 7/2008

Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2007 roku, pojawiły się błędy.

W informacji podstawowej w raporcie w kolumnie 4 kwartał 01-01-2007 do 31.12.2007 w wierszu aktywa trwałe

było: 989

powinno być: 990

W załaczniku do niniejszego raportu znajduje sie szczegółowa informacja dotycząca korygowanych fragmentów raportów zawartych w załączonym dokumencie

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-03-18 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-03-18 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka